Privacy statement Mol Administraties

 

 

Privacy verklaring Mol-Administraties

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerken we uw persoonsgegevens. Hoe beter we u leren kennen, hoe beter we u kunnen adviseren over uw onderneming en financiële stand van zaken. We vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan we op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

We houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De meeste persoonsgegevens die we verwerken, ontvangen we van u zelf. Daarnaast kunnen wij informatie inwinnen bij externe partijen die we betrouwbaar vinden. We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen we de volgende gegevens van u verwerken:

 • uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
 • nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen.
 • informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever.
 • informatie over uw financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden.
 • informatie over uw huidige financiële producten.
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we:

 • moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de belastingaangiftes tbv de Belastingdienst.
 • u moeten kunnen bereiken zowel telefonisch als per mail indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening delen we uw persoonsgegevens onder andere met derden (o.a. salarisadministraties en Belastingdienst) die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Met hen sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mol-Administraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan
Mol-Administraties uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, echter alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Geautomatiseerde gegevens

Mol-Administraties neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die mede worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mol-Administraties) tussen zit. Mol-Administraties gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Softwareprogramma’s als: Exact-online, Minox, Snelstart, Elsevier Nextens, Deze softwareprogramma’s zijn noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals het doen van diverse belastingaangiftes.

Voor de opslag van uw gegevens gebruikt Mol-Administraties onder andere Dropbox.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bij Mol-Administraties bent. Als onze relatie eindigt, dan zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoe lang we dit moeten doen is afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 • inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken.
 • informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen.
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
 • uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.

We proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Let er wel op dat we niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard aan u weten.

Aanpassen van deze privacyverklaring

We mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

(loon)administratie met een persoonlijke touch